Tổng lượt truy cập : 301851

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface ngưng SX

HMI Proface ngưng SX

GP370-SC11-24V, Màn hình Proface GP370-SC21-24VP, HMI Proface GP370-SC21-24VP
Mã sản phẩm: GP370-SC11-24V
Đăng ngày 17-11-2014 09:48:02 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP370-LG41-24VP, Màn hình Proface GP370-LG41-24VP, HMI Proface GP370-LG41-24VP
Mã sản phẩm: GP370-LG41-24VP
Đăng ngày 17-11-2014 09:39:50 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP370-LG31-24VP, Màn hình Proface GP370-LG31-24VP, HMI Proface GP370-LG31-24VP
Mã sản phẩm: GP370-LG31-24VP
Đăng ngày 17-11-2014 09:38:52 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP370-LG21-24VP, Màn hình Proface GP370-LG21-24VP, HMI Proface GP370-LG21-24VP
Mã sản phẩm: GP370-LG21-24VP
Đăng ngày 17-11-2014 09:37:04 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP370-LG11-24V, Màn hình Proface GP370-LG11-24V, HMI Proface GP370-LG11-24V
Mã sản phẩm: GP370-LG11-24V
Đăng ngày 17-11-2014 09:35:49 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP320-LG11, Màn hình Proface GP370-LG11-24V, HMI Proface GP370-LG11-24V
Mã sản phẩm: GP320-LG11
Đăng ngày 17-11-2014 09:34:58 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP270-SC31-24V, Màn hình Proface GP270-SC31-24V, HMI Proface GP270-SC31-24V
Mã sản phẩm: GP270-SC31-24V
Đăng ngày 17-11-2014 09:30:37 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP270-SC21-24VP, Màn hình Proface GP270-SC21-24VP, HMI Proface GP270-SC21-24VP
Mã sản phẩm: GP270-SC21-24VP
Đăng ngày 17-11-2014 09:29:00 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP270-SC11-24V, Màn hình Proface GP270-SC21-24VP, HMI Proface GP270-SC21-24VP
Mã sản phẩm: GP270-SC11-24V
Đăng ngày 17-11-2014 09:22:19 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP270-LG31-24V, Màn hình Proface GP270-LG31-24V, HMI Proface GP270-LG31-24V
Mã sản phẩm: GP270-LG31-24V
Đăng ngày 17-11-2014 09:19:40 PM
Hàng đã ngưng sản xuất

GP270-LG11-24V, Màn hình Proface GP270-LG11-24V, HMI Proface GP270-LG11-24V
Mã sản phẩm: GP270-LG11-24V
Đăng ngày 17-11-2014 09:14:30 PM
Hàng đã ngưng sản xuất.

GP270-LG21-24VP, Màn hình Proface GP270-LG21-24VP, HMI Proface GP270-LG21-24VP
Mã sản phẩm: GP270-LG21-24VP
Đăng ngày 17-11-2014 08:29:21 PM
Dòng màn hình 5,7 inch đã ngưng sản xuất

Dánh sách mã hàng thay thế
Mã sản phẩm: S000104
Đăng ngày 21-04-2014 09:32:39 PM
Để tải về vui lòng click sang phần Catalogue

GP37W2-BG41-24V, Màn hình Proface GP37W2-BG41-24V, HMI Proface GP37W2-BG41-24V
Mã sản phẩm: Proface GP37W2-BG41-24V
Đăng ngày 30-12-2013 09:44:42 PM
Hotline : 0904.733.151

AGP3750-T1-D24, Màn hình Proface AGP3750-T1-D24, HMI Proface AGP3750-T1-D24
Mã sản phẩm: Proface AGP3750-T1-D24
Đăng ngày 24-12-2013 10:25:07 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 15 inch ( W306.2 x H230.1 mm) Độ phân giải: 1024 x 768 pixels (XGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3750-T1-AF, Màn hình Proface AGP3750-T1-AF, HMI Proface AGP3750-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3750-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 10:19:34 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 15 inch ( W306.2 x H230.1 mm) Độ phân giải: 1024 x 768 pixels (XGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3650-U1-D24, Màn hình Proface AGP3650-U1-D24, HMI Proface AGP3650-U1-D24
Mã sản phẩm: Proface AGP3650-U1-D24
Đăng ngày 24-12-2013 10:08:54 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD (Ultra Luminnace) Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H186.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3650-T1-AF, Màn hình Proface AGP3650-T1-AF, HMI Proface AGP3650-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3650-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 10:04:51 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H186.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3600-T1-D24, Màn hình Proface AGP3600-T1-D24, HMI Proface AGP3600-T1-D24
Mã sản phẩm: Proface AGP3600-T1-D24
Đăng ngày 24-12-2013 09:59:43 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H186.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3600-T1-AF, Màn hình Proface AGP3600-T1-AF, HMI Proface AGP3600-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3600-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 09:54:07 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H198.6 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau