Tổng lượt truy cập : 301848

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface ngưng SX

HMI Proface ngưng SX

AGP3550-T1-AF, Màn hình Proface AGP3550-T1-AF, HMI Proface AGP3550-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3550-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 01:55:13 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( W211.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 680 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3510-T1-AF, Màn hình Proface AGP3510-T1-AF, HMI Proface AGP3510-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3510-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 01:48:47 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( W153.7 x H115.8 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3500-T1-D24, Màn hình Proface AGP3500-T1-D24, HMI Proface AGP3500-T1-D24
Mã sản phẩm: Proface AGP3500-T1-D24
Đăng ngày 24-12-2013 01:40:52 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( W211.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 680 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3500-T1-AF, Màn hình Proface AGP3500-T1-AF, HMI Proface AGP3500-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3500-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 01:34:30 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

Màn hình Proface, HMI Proface GP3450-T1-D24 , PFXGP3450TAD
Mã sản phẩm: Proface GP3450-T1-D24 , PFXGP3450TAD
Đăng ngày 23-12-2013 11:37:47 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.5 inch ( W153.7 x H115.8 mm) Độ phân giải: 320 x 240 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3400-T1-D24 , PFXGP3400TAD, Màn hình Proface, HMI Proface
Mã sản phẩm: Proface AGP3400-T1-D24 , PFXGP3400TAD
Đăng ngày 23-12-2013 11:29:31 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.5 inch ( W153.7 x H115.8 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320KB

AGP3302-B1-D24, PFXGP3302BAD, Màn hình Proface, HMI Proface
Mã sản phẩm: Proface AGP3302-B1-D24, PFXGP3302BAD
Đăng ngày 23-12-2013 11:22:02 PM
Màn hình màu: Blue – chế độ đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 5.7 inch ( W115.2 x H86.4 mm) Độ phân giải: 320 x 240 pixels (QVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 128Kb

AGP3300-U1-D24 - PFXGP3300UAD, Màn hình Proface AGP3300-U1-D24-PFXGP330, HMI Proface AGP3300-U1-D24-PFXGP330
Mã sản phẩm: Proface AGP3300-U1-D24 - PFXGP3300UAD
Đăng ngày 23-12-2013 11:12:13 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7 inch ( W115.2 x H86.4 mm) Độ phân giải: 320 x 240 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320Kb

AGP3310-T1-D24, PFXGP3310TAD, Màn hình Proface AGP3310-T1-D24, PFXGP3310TAD, HMI Proface AGP3310-T1-D24, PFXGP3310TAD
Mã sản phẩm: Proface AGP3310-T1-D24, PFXGP3310TAD
Đăng ngày 23-12-2013 10:57:56 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7 inch ( W115.2 x H86.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 8 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 64 Kb

AGP3300-T1-D24, PFXGP3300TAD, Màn hình Proface AGP3300-T1-D24, PFXGP3300TAD, HMI Proface AGP3300-T1-D24, PFXGP3300TAD
Mã sản phẩm: Proface AGP3300-T1-D24, PFXGP3300TAD
Đăng ngày 23-12-2013 10:49:07 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7 inch ( W115.2 x H86.4 mm) Độ phân giải: 320 x 240 pixels (QVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

GP2300-LG41-24V, Màn hình Proface GP2300-LG41-24V, HMI Proface GP2300-LG41-24V
Mã sản phẩm: S000075
Đăng ngày 22-12-2013 09:48:52 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2300-SC41-24V, Màn hình Proface GP2300-SC41-24V, HMI Proface GP2300-SC41-24V
Mã sản phẩm: S000074
Đăng ngày 22-12-2013 09:47:53 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2300-TC41-24V, Màn hình Proface GP2300-TC41-24V, HMI Proface GP2300-TC41-24V
Mã sản phẩm: S000073
Đăng ngày 22-12-2013 09:28:50 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2301H-LG41-24V, Màn hình Proface GP2301H-LG41-24V, HMI Proface GP2301H-LG41-24V
Mã sản phẩm: S000072
Đăng ngày 22-12-2013 09:24:19 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2301H-SC41-24V, Màn hình Proface GP2301H-SC41-24V, HMI Proface GP2301H-SC41-24V
Mã sản phẩm: S000066
Đăng ngày 22-12-2013 08:29:53 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2301-LG41-24V, Màn hình Proface GP2301-LG41-24V, HMI Proface GP2301-LG41-24V
Mã sản phẩm: S000065
Đăng ngày 22-12-2013 08:28:33 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2301-SC41-24V, Màn hình Proface GP2301-SC41-24V, HMI Proface GP2301-SC41-24V
Mã sản phẩm: S000064
Đăng ngày 22-12-2013 08:27:29 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2301-TC41-24V, Màn hình Proface GP2301-TC41-24V, HMI Proface GP2301-TC41-24V
Mã sản phẩm: S000063
Đăng ngày 22-12-2013 08:26:34 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2400-TC41-24V, Màn hình Proface GP2400-TC41-24V, HMI Proface GP2400-TC41-24V
Mã sản phẩm: S000062
Đăng ngày 22-12-2013 08:25:20 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GP2401H-TC41-24V, Màn hình Proface GP2401H-TC41-24V, HMI Proface GP2401H-TC41-24V
Mã sản phẩm: S000061
Đăng ngày 22-12-2013 08:24:17 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau