Tổng lượt truy cập : 295751

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151
Anh Hải - 0902.797.135

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface ngưng SX » GLC2000

GLC2000

GLC2300-LG41-24V, Màn hình Proface GLC2300-LG41-24V, HMI Proface GLC2300-LG41-24V
Mã sản phẩm: S000027
Đăng ngày 13-12-2013 11:06:10 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC2300-TC41-24V
Mã sản phẩm: S000026
Đăng ngày 13-12-2013 11:04:51 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC2400-TC41-24V, Màn hình Proface GLC2300-LG41-24V, HMI Proface GLC2300-LG41-24V
Mã sản phẩm: S000025
Đăng ngày 13-12-2013 11:03:19 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC2500-TC41-24V, Màn hình Proface GLC2500-TC41-24V, HMI Proface GLC2500-TC41-24V
Mã sản phẩm: S000024
Đăng ngày 13-12-2013 11:01:57 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC2600-TC41-24V, Màn hình Proface GLC2600-TC41-24V, HMI Proface GLC2600-TC41-24V
Mã sản phẩm: S000023
Đăng ngày 13-12-2013 11:00:30 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC2500-TC41-200V, Màn hình Proface GLC2500-TC41-200V, HMI Proface GLC2500-TC41-200V
Mã sản phẩm: S000022
Đăng ngày 13-12-2013 10:58:39 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC2600-TC41-200V, Màn hình Proface GLC2600-TC41-200V, HMI Proface GLC2600-TC41-200V
Mã sản phẩm: S000021
Đăng ngày 13-12-2013 10:56:43 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt