Tổng lượt truy cập : 295802

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151
Anh Hải - 0902.797.135

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface ngưng SX » GP3000

GP3000

AGP3750-T1-D24, Màn hình Proface AGP3750-T1-D24, HMI Proface AGP3750-T1-D24
Mã sản phẩm: Proface AGP3750-T1-D24
Đăng ngày 24-12-2013 10:25:07 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 15 inch ( W306.2 x H230.1 mm) Độ phân giải: 1024 x 768 pixels (XGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3750-T1-AF, Màn hình Proface AGP3750-T1-AF, HMI Proface AGP3750-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3750-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 10:19:34 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 15 inch ( W306.2 x H230.1 mm) Độ phân giải: 1024 x 768 pixels (XGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3650-U1-D24, Màn hình Proface AGP3650-U1-D24, HMI Proface AGP3650-U1-D24
Mã sản phẩm: Proface AGP3650-U1-D24
Đăng ngày 24-12-2013 10:08:54 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD (Ultra Luminnace) Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H186.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3650-T1-AF, Màn hình Proface AGP3650-T1-AF, HMI Proface AGP3650-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3650-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 10:04:51 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H186.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3600-T1-D24, Màn hình Proface AGP3600-T1-D24, HMI Proface AGP3600-T1-D24
Mã sản phẩm: Proface AGP3600-T1-D24
Đăng ngày 24-12-2013 09:59:43 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H186.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3600-T1-AF, Màn hình Proface AGP3600-T1-AF, HMI Proface AGP3600-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3600-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 09:54:07 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H198.6 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3550-T1-AF, Màn hình Proface AGP3550-T1-AF, HMI Proface AGP3550-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3550-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 01:55:13 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( W211.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 680 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3510-T1-AF, Màn hình Proface AGP3510-T1-AF, HMI Proface AGP3510-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3510-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 01:48:47 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( W153.7 x H115.8 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3500-T1-D24, Màn hình Proface AGP3500-T1-D24, HMI Proface AGP3500-T1-D24
Mã sản phẩm: Proface AGP3500-T1-D24
Đăng ngày 24-12-2013 01:40:52 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( W211.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 680 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3500-T1-AF, Màn hình Proface AGP3500-T1-AF, HMI Proface AGP3500-T1-AF
Mã sản phẩm: Proface AGP3500-T1-AF
Đăng ngày 24-12-2013 01:34:30 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

Màn hình Proface, HMI Proface GP3450-T1-D24 , PFXGP3450TAD
Mã sản phẩm: Proface GP3450-T1-D24 , PFXGP3450TAD
Đăng ngày 23-12-2013 11:37:47 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.5 inch ( W153.7 x H115.8 mm) Độ phân giải: 320 x 240 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 10 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb

AGP3400-T1-D24 , PFXGP3400TAD, Màn hình Proface, HMI Proface
Mã sản phẩm: Proface AGP3400-T1-D24 , PFXGP3400TAD
Đăng ngày 23-12-2013 11:29:31 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.5 inch ( W153.7 x H115.8 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320KB

AGP3302-B1-D24, PFXGP3302BAD, Màn hình Proface, HMI Proface
Mã sản phẩm: Proface AGP3302-B1-D24, PFXGP3302BAD
Đăng ngày 23-12-2013 11:22:02 PM
Màn hình màu: Blue – chế độ đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 5.7 inch ( W115.2 x H86.4 mm) Độ phân giải: 320 x 240 pixels (QVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 128Kb

AGP3300-U1-D24 - PFXGP3300UAD, Màn hình Proface AGP3300-U1-D24-PFXGP330, HMI Proface AGP3300-U1-D24-PFXGP330
Mã sản phẩm: Proface AGP3300-U1-D24 - PFXGP3300UAD
Đăng ngày 23-12-2013 11:12:13 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7 inch ( W115.2 x H86.4 mm) Độ phân giải: 320 x 240 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320Kb

AGP3310-T1-D24, PFXGP3310TAD, Màn hình Proface AGP3310-T1-D24, PFXGP3310TAD, HMI Proface AGP3310-T1-D24, PFXGP3310TAD
Mã sản phẩm: Proface AGP3310-T1-D24, PFXGP3310TAD
Đăng ngày 23-12-2013 10:57:56 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7 inch ( W115.2 x H86.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 8 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 64 Kb

AGP3300-T1-D24, PFXGP3300TAD, Màn hình Proface AGP3300-T1-D24, PFXGP3300TAD, HMI Proface AGP3300-T1-D24, PFXGP3300TAD
Mã sản phẩm: Proface AGP3300-T1-D24, PFXGP3300TAD
Đăng ngày 23-12-2013 10:49:07 PM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 5.7 inch ( W115.2 x H86.4 mm) Độ phân giải: 320 x 240 pixels (QVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 6 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 Kb