Tổng lượt truy cập : 295783

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151
Anh Hải - 0902.797.135

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface thông dụng » GP4000 » 10.4 inch

10.4 inch

HMI Proface PFXGP4503TAD
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4503TAD
Đăng ngày 20-12-2013 05:43:16 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 211.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4501TADW
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4501TADW
Đăng ngày 20-12-2013 05:37:08 AM
Màn hình màu: TFT LCD màu Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 211.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 128 KB

HMI Proface PFXGP4501TMD
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4501TMD
Đăng ngày 20-12-2013 05:26:50 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 212.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

Màn hình Proface PFXGP4501TADR - PFXGP4501TADRF0C
Mã sản phẩm: proface PFXGP4501TADR - PFXGP4501TADRF0C
Đăng ngày 20-12-2013 05:19:07 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 212.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4501TAD - PFXGP4501TADC
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4501TAD - PFXGP4501TADC
Đăng ngày 20-12-2013 05:00:32 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 212.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4501TAA - PFXGP4501TAAC
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4501TAA-PFXGP4501TAAC
Đăng ngày 20-12-2013 04:41:45 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 212.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB