Tổng lượt truy cập : 295792

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151
Anh Hải - 0902.797.135

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface thông dụng » GP4000

GP4000

Proface PFXGP4401TAD
Mã sản phẩm: S000141
Đăng ngày 04-04-2016 05:19:36 AM
Dòng sản phẩm mới đang có khuyến mãi

Proface PFXGP4301TADW
Mã sản phẩm: S000140
Đăng ngày 04-04-2016 05:12:55 AM
Dòng màn hình thông dụng thay thế cho các loại màn hình 5.7 inch cũ các dòng GP2000, GP3000

Proface PFXGP4301TAD
Mã sản phẩm: S000139
Đăng ngày 04-04-2016 04:56:38 AM
Màn hình thế hệ mới thay thế cho các màn hình 5.7 inch model cũ GP2000,GP3000

Proface PFXGP4201TADW
Mã sản phẩm: S000138
Đăng ngày 04-04-2016 04:48:29 AM
Dòng sản phẩm mới dùng thay thế cho các màn hình 3.5 inch các dòng cũ GP2000, GP3000

Proface PFXGP4201TAD
Mã sản phẩm: S000137
Đăng ngày 04-04-2016 04:45:23 AM
Dòng sản phẩm thông dụng hiện nay. Thay thế cho các loại màn hình 3.5 inch của các dòng cũ GP2000, GP3000

HMI Proface PFXGP4601TMA
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4601TMA
Đăng ngày 23-12-2013 04:23:05 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W246.0 x H184.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: LASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4601TMD
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4601TMD
Đăng ngày 23-12-2013 03:17:43 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W246.0 x H184.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4603TAD
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4603TAD
Đăng ngày 23-12-2013 03:10:18 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W246.0 x H184.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4601TADR - PFXGP4601TADRF0C
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4601TADR - PFXGP4601TADRF0C
Đăng ngày 23-12-2013 02:58:52 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W246.0 x H184.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4601TAD - PFXGP4601TADC
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4601TAD - PFXGP4601TADC
Đăng ngày 23-12-2013 02:49:31 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W246.0 x H184.5 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4601TAA - PFXGP4601TAAC
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4601TAA - PFXGP4601TAAC
Đăng ngày 23-12-2013 02:38:42 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W246.0 x H184.5 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4503TAD
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4503TAD
Đăng ngày 20-12-2013 05:43:16 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 211.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4501TADW
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4501TADW
Đăng ngày 20-12-2013 05:37:08 AM
Màn hình màu: TFT LCD màu Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 211.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 128 KB

HMI Proface PFXGP4501TMD
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4501TMD
Đăng ngày 20-12-2013 05:26:50 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 212.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

Màn hình Proface PFXGP4501TADR - PFXGP4501TADRF0C
Mã sản phẩm: proface PFXGP4501TADR - PFXGP4501TADRF0C
Đăng ngày 20-12-2013 05:19:07 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 212.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4501TAD - PFXGP4501TADC
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4501TAD - PFXGP4501TADC
Đăng ngày 20-12-2013 05:00:32 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 212.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4501TAA - PFXGP4501TAAC
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4501TAA-PFXGP4501TAAC
Đăng ngày 20-12-2013 04:41:45 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 10.4 inch ( 212.2 x H158.4 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

Màn hình Proface PFXGP4401TADR - PFXGP4401TADRF0C
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4401TADR
Đăng ngày 20-12-2013 04:21:46 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.5 inch ( W153.7 x H115.8 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

HMI Proface PFXGP4401WADW
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4401WADW
Đăng ngày 20-12-2013 04:04:03 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.0 inch ( W152.4 x H91.44 mm) Độ phân giải: 800 x 480 pixels (WVGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 16 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: 128 KB

HMI Proface PFXGP4401TAD
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4401TAD
Đăng ngày 20-12-2013 03:02:10 AM
Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 7.5 inch ( W153.7 x H115.8 mm) Độ phân giải: 640 x 480 pixels (VGA) Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 32 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: SRAM 320 KB

1 2  Trang sau