Tổng lượt truy cập : 295795

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151
Anh Hải - 0902.797.135

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface thông dụng » GP4100

GP4100

PFXGP4107W1D|Màn hình Proface PFXGP4107W1D
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4107W1D
Đăng ngày 30-12-2013 08:38:05 AM
Màn hình màu: STN đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 3.4 inch ( W79.985 x H31.985 mm) Độ phân giải: 200 x 80 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: 128 Kb

PFXGP4107G1D, Màn hình Proface PFXGP4107G1D, HMI Proface PFXGP4107G1D
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4107G1D
Đăng ngày 30-12-2013 08:30:53 AM
Màn hình màu: STN đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 3.4 inch ( W79.985 x H31.985 mm) Độ phân giải: 200 x 80 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: 128 Kb

PFXGP4106W1D, Màn hình Proface PFXGP4106W1D, HMI Proface PFXGP4106W1D
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4106W1D
Đăng ngày 30-12-2013 08:13:36 AM
Màn hình màu: STN đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 3.4 inch ( W79.985 x H31.985 mm) Độ phân giải: 200 x 80 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: 128 Kb

PFXGP4106G1D, Màn hình Proface PFXGP4106G1D, HMI Proface PFXGP4106G1D
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4106G1D
Đăng ngày 30-12-2013 08:05:53 AM
Màn hình màu: STN đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 3.4 inch ( W79.985 x H31.985 mm) Độ phân giải: 200 x 80 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: 128 Kb

PFXGP4105G1D, Màn hình Proface PFXGP4105G1D, HMI Proface PFXGP4105G1D
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4105G1D
Đăng ngày 30-12-2013 07:31:15 AM
Màn hình màu: STN đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 3.4 inch ( W79.985 x H31.985 mm) Độ phân giải: 200 x 80 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: 128 Kb

PFXGP4104W1D, Màn hình Proface PFXGP4104W1D, HMI Proface PFXGP4104W1D
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4104W1D
Đăng ngày 30-12-2013 04:51:38 AM
Màn hình màu: STN đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 3.4 inch ( W79.985 x H31.985 mm) Độ phân giải: 200 x 80 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: 128 Kb

PFXGP4104G1D, Màn hình Proface PFXGP4104G1D, HMI Proface PFXGP4104G1D
Mã sản phẩm: Proface PFXGP4104G1D
Đăng ngày 30-12-2013 03:45:36 AM
Màn hình màu: STN đơn sắc LCD Kích thước màn hình: 3.4 inch ( W79.985 x H31.985 mm) Độ phân giải: 200 x 80 pixels Bộ nhớ ứng dụng: FLASH EPROM 2.2 MB Bộ nhớ sao lưu dữ liệu: 128 Kb