Tổng lượt truy cập : 295800

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151
Anh Hải - 0902.797.135

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface ngưng SX » LT

LT

GLC150-BG41-FLEX-24V (PFXGLC150BDB), Màn hình Proface GLC150-BG41-FLEX-24V (PFXGLC150BDB), HMI Proface GLC150-BG41-FLEX-24V (PFXGLC150BDB)
Mã sản phẩm: S000037
Đăng ngày 18-12-2013 10:08:43 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC150-BG41-RSFL-24V (PFXGLC150BDC), Màn hình Proface GLC150-BG41-RSFL-24V (PFXGLC150BDC), HMI Proface GLC150-BG41-RSFL-24V (PFXGLC150BDC)
Mã sản phẩm: S000036
Đăng ngày 18-12-2013 09:48:41 PM
Hỗ trợ kỹ thuật hay thế lắp đặt

GLC150-BG41-XY32KF-24V (PFXGLC150BDBP), Màn hình Proface GLC150-BG41-XY32KF-24V (PFXGLC150BDBP), HMI Proface GLC150-BG41-XY32KF-24V (PFXGLC150BDBP)
Mã sản phẩm: S000035
Đăng ngày 17-12-2013 08:22:38 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC150-BG41-XY32SC-24V (PFXGLC150BDA2), Màn hình Proface GLC150-BG41-XY32SC-24V (PFXGLC150BDA2), HMI Proface GLC150-BG41-XY32SC-24V (PFXGLC150BDA2)
Mã sản phẩm: S000034
Đăng ngày 17-12-2013 08:21:00 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC150-BG41-XY32SK-24V (PFXGLC150BDA1), Màn hình Proface GLC150-BG41-XY32SK-24V (PFXGLC150BDA1), HMI Proface GLC150-BG41-XY32SK-24V (PFXGLC150BDA1)
Mã sản phẩm: S000033
Đăng ngày 17-12-2013 08:18:48 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC150-SC41XY32Y32KF-24V, Màn hình Proface GLC150-SC41XY32Y32KF-24V, HMI Proface GLC150-SC41XY32Y32KF-24V
Mã sản phẩm: S000032
Đăng ngày 17-12-2013 08:16:54 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt

GLC-SC41-XY32SK-24V, Màn hình Proface GLC-SC41-XY32SK-24V, HMI Proface GLC-SC41-XY32SK-24V
Mã sản phẩm: S000031
Đăng ngày 17-12-2013 08:14:55 PM
Hỗ trợ kỹ thuật thay thế lắp đặt