Màn hình proface AST3501-T1-D24 10.4 inch
Mã sản phẩm: AST3501-T1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 08:03:58 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY)
 

Màn hình proface AST3501-T1-AF 10.4 inch
Mã sản phẩm: AST3501-T1-AF
Đăng ngày 05-03-2018 08:01:26 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY)
 

Màn hình proface AST3501-C1-D24 10.4 inch
Mã sản phẩm: AST3501-C1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 07:58:47 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY

Màn hình proface AST3501-C1-AF 10.4 inch
Mã sản phẩm: AST3501-C1-AF
Đăng ngày 05-03-2018 07:54:52 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY)
 

Màn hình Proface AST3401-T1-D24 7.5 inch
Mã sản phẩm: AST3401-T1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 07:52:02 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY)
 

Màn hình proface AST3302-B1-D24 5.7 inch
Mã sản phẩm: AST3302-B1-D24 5.7
Đăng ngày 05-03-2018 07:47:44 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

 

Màn hình proface AST3301-T1-D24 5.7 inch
Mã sản phẩm: AST3301-T1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 07:45:14 AM
Giá: Liên hệ


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

 

Màn hình proface AST3301-S1-D24 5.7 inch
Mã sản phẩm: AST3301-S1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 07:41:28 AM
Giá: Liên hệ


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

Màn hình proface AST3301-B1-D24 5.7 inch
Mã sản phẩm: AST3301-B1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 04:30:05 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

 

Màn hình proface AST3211-A1-D24 3.8 inch
Mã sản phẩm: AST3211-A1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 04:25:05 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

Màn hình proface AST3201-A1-D24 3.8 inch
Mã sản phẩm: AST3201-A1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 04:19:38 AM
Giá: Liên hệ


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

Màn hình proface AGP3650-U1-D24 12.1 inch
Mã sản phẩm: AGP3650-U1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 04:13:34 AM
Giá: Liên hệ


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

Màn hình proface AGP3650-T1-AF 12.1 inch
Mã sản phẩm: AGP3650-T1-AF
Đăng ngày 05-03-2018 04:10:08 AM
Giá : 0 đ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

 

Màn hình proface AGP3600-T1-D24 12.1 inch
Mã sản phẩm: AGP3600-T1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 04:07:17 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

 

Màn hình proface AGP3600-T1-AF 12.1 inch
Mã sản phẩm: AGP3600-T1-AF
Đăng ngày 05-03-2018 04:02:41 AM
Giá : 0 đ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

 

Màn hình proface AGP3500-T1-AF 10.4 inch
Mã sản phẩm: AGP3500-T1-AF
Đăng ngày 05-03-2018 03:58:04 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

Màn hình proface AGP3500-S1-D24 10.4 INCH
Mã sản phẩm: AGP3500-S1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 03:54:44 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

 

Màn hình proface AGP3500-S1-AF 10.4 inch
Mã sản phẩm: AGP3500-S1-AF
Đăng ngày 05-03-2018 03:51:54 AM
Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

 

Màn hình proface AGP3400-T1-D24
Mã sản phẩm: AGP3400-T1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 03:47:28 AM
Giá: Liên hệ


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

Màn hình proface AGP3360-T1-D24
Mã sản phẩm: AGP3360-T1-D24
Đăng ngày 05-03-2018 03:37:48 AM
Giá: Liên hệ


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

MÀN HÌNH CẢM ỨNG PROFACE
 - WEINTEK 
LIÊN HỆ: 0946.733.151 (MR DUY) 

0904 733 151
1
Bạn cần hỗ trợ?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây